Не съм посещавал/а клуба и нямам профил
ИЛИ
Посещавал/а съм клуба, но нямам профил
Посещавал съм клуба и имам регистриран профил